ทันสมัย
และประสิทธิภาพสูงสุดไม้กวาดดั้งเดิมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะไม่ทนทาน ขนดอกหญ้าหลุดร่วงได้ง่าย ผู้คนจึงหันมาใช้ไม้กวาดที่ผลิตจากพลาสติกซึ่งขนไม่หลุดร่วง จึงต้องการพัฒนาไม้กวาดดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น
แนวคิดที่นำทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าไม้กวาดแนวทันสมัย ที่ออกแบบให้หัวไม้กวาดมีองศาการกวาดที่กวาดเก็บฝุ่นได้หมดจด ทุกซอกทุกมุม เสริมสร้างพฤติกรรมรักการทำความสะอาด และใช้วัสถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco-Friendly ลดต้นเหตุของภาวะโลกร้อน
ออกแบบเพื่อตอบสนอง
กลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลายการออกแบบเน้นโครงสร้างสรีระของผู้ใช้งาน องศาความโค้งที่เหมาะสม มีน้ำหนักเบาตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ
ดอกหญ้าสะอาด
ใช้งานได้ยาวนานด้วยวิธีการผลิตที่ปราณีตและแน่นหนาของเราจึงได้ไม้กวาดที่สามารถใช้งานได้นานถึง 6 เดือนถึงหนึ่งปี จากเดิมไม้กวาดธรรมดาที่ใช้งานได้ประมาณหนึ่งเดือน อีกทั้งไม้กวาดของเราใช้ดอกหญ้าที่ดีที่สุดและผ่านการขบวนการทำความสะอากดอกหญ้าให้สะอาดที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
งดงามออกแบบด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานสูงสุด สามารถเป็นได้ทั้งของใช้และของประดับ ไม้กวาดที่ทันสมัยมีสุนทรียภาพ มีรูปแบบกาารใช้งานที่ถูกหลักสรีรศาสตร์ ผลิตจากดอกหญ้าที่ถูกคัดเกรดและนำมาจัดเรียงลงในแม่พิมพ์ที่ผ่านการออกแบบมาโดยเฉพาะทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม


แกลลอรี
สินค้า
ชมแกลลอรี