แนวคิดที่นำทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าไม้กวาดดั้งเดิมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะไม่ทนทาน ขนดอกหญ้าหลุดร่วงได้ง่าย ผู้คนจึงหันมาใช้ไม้กวาดที่ผลิตจากพลาสติกซึ่งขนไม่หลุดร่วง แต่เวลาใช้งานจะกวาดเศษฝุ่นได้ไม่เกลี้ยงอีกทั้งยังส่งผลกระทบก่อให้เกิดขยะพลาสติก จากที่ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาร่วมกับความรักในความสะอาดของคนในครอบครัว ประกอบกับพื้นฐานการเป็นนักออกแบบ จึงต้องการพัฒนาไม้กวาดดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตไม้กวาดแนวทันสมัย ที่ออกแบบให้หัวไม้กวาดมีองศาการกวาดที่กวาดเก็บฝุ่นได้หมดจด ทุกซอกทุกมุม เสริมสร้างพฤติกรรมรักการทำความสะอาด และใช้วัสถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco-Friendly ลดต้นเหตุของภาวะโลกร้อนออกแบบเพื่อตอบสนอง
กลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย


การออกแบบเน้นโครงสร้างสรีระของผู้ใช้งาน องศาความโค้งที่เหมาะสม มีน้ำหนักเบาตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุใช้งานได้ยาวนาน


ด้วยวิธีการผลิตที่ปราณีตและแน่นหนาของเราจึงได้ไม้กวาดที่สามารถใช้งานได้นานถึง 6 เดือนถึงหนึ่งปี จากเดิมไม้กวาดธรรมดาที่ใช้งานได้ประมาณหนึ่งเดือน อีกทั้งไม้กวาดของเราใช้ดอกหญ้าที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


แกลลอรี
สินค้า
ชมแกลลอรี